fbpx

Kurumsal İmaj


Kurumsal İmaj Nedir?

Kurumsal imaj; firmaların iç veya dış politikalarını, müşterileriyle olan ilişkilerini, karşı tarafta bırakmak istedikleri izlenimi ve sektördeki yerleriyle vizyonlarını gösterdikleri projedir. Bu proje sadece var olan müşterileri etkilemek için yönetilen bir proje değildir. Potansiyel müşterileri, potansiyel müşterilerin iletişimde olduğu kişileri ve şehir hatta ülke dışındaki tanımadığı hedef kitlesine de ulaşmak için yapılan bir projedir.

Şimdiye kadar yaptıkları etkinlikler, düzenlenen davetler, iş birliğinde bulundukları firmalar, tüm bunların geri dönüşleri ve çalışma politikaları firmayla çalışmayı deneyimlememiş kişilere büyük bir ipucu niteliğindedir.

Kurum imajı müşterinin ya da ziyaretçinin bakış açısı ve beklentilerine göre değişkenlik gösterebilecek bir oluşumdur. Örneğin; kurumsal bir firma ciddiyet beklerken daha kendi halindeki özel bir markanın fazla ciddiyeti kaldıramayacağından renkli tasarımlar istediğini görebiliriz. Bu da tek bir kitleye veya kişiye yönelik hatta sadece portföyünüzdeki müşterilerinize yönelik oluşturacağınız kurumsal imajın size kaybettireceğini ortaya koyuyor. Ancak bu birbirinden bambaşka stillerde imajlar var edilmesi demek değildir. Sizinle ve sektörünüzle bağlantılı, kendi içinde de bir ahengi olan imajlar yaratıp kullanmalısınız. Aksi takdirde tutarsızlık da müşteriyi rahatsız edecektir.

Kurumsal İmaj Oluşturma Yöntemleri

Firmalar eğer gerçek bir markalaşma sürecine girip kendilerini dünyaya tanıtmak istiyorlarsa kurumsal imaj ve kurumsal kimlik oluşturmaları gerekir. Bu imaj ya da kimlik de ancak firmanın yaptığı işlerle ve profesyonellik çizgisiyle oluşturulur. Yani firmanın işe bakış açısı, sektördeki yeri, iş birliği yaptığı kişiler, içinde bulunduğu projeler, çalışma stili vb. gibi daha birçok faktör kurumsal imajı / kimliği belirler.

Potansiyel müşteriler, müşteriler ve site ziyaretçileri beraber çalışacağı firmaları seçerken ilk olarak kurumsal imajınıza bakacaktır. Bir insanın ilk intibasını dış görünüşü, oturup kalkışı, kıyafetleri ve konuşmasıyla tavırları belirliyorsa bir firmanın ilk intibasını da kurumsal imajı belirler. Ne kadar büyük bir önem arz ettiğini buradan anlayabilirsiniz. Bu yüzden kurumsal imajınızı zedeleyecek herhangi bir durumun içinde bulunmamaya çaba göstermelisiniz.

Kurumsal imaj yönlendirilirken çok yönlü bakış açıları benimsenmelidir. Firmaların önce kurumsal yapıda bir ofis, profesyonel bir üretim bandı, müşteriye yönelik kazanç getiren projeler, müşterilerin olumlu geri dönüşleri, kurumsal kimlik gibi içeriklere önem vermesi gerekir.

Üretim bandındaki aşama ise satıştan önce, satış anı ve satış sonrası olarak üç farklı çalışma alanıyla kurumsal imajda güçlü bir etki yaratabilir. Bu etkiyi yarabilmesi için profesyonellerden yardım alıp, çalışmalarınızın örneklerini paylaşabilirsiniz.

Kurumsal imaj yönetimi yapılırken bir plan çizelgesi oluşturulması ve sonrasında o plana uyulmalıdır. Sosyal medya platformları ve elektronik ile dijital dünyanın gücü inanılmaz bir etki gösterip size bu kurumsal imaj serüveninde fazlasıyla destek olacaktır. Bu gücü kullanmalısınız. Planlarınıza sosyal medya ve dijitalliği eklemelisiniz. Profesyonellikle kurumsal imaj yönlendirmesi yapılmalıdır.

Kurumsal İmajı Zedeleyecek Problemler


Kurumsal imaj; işletmelerin gelişmeleri için ya da firmayı en iyi şekilde tanıtabilmek için yeterli olmayabilir. Her firmanın başına kriz yönetimi yapması gereken durumlar gelebilir. Böyle bir durum yaşandığında imajını toparlaması ve çizgisinden şaşmaması gerekir. Kurumsal imajı zedeleyecek problemler şunlardır;

Yönetimde anlaşmazlık çıkabilir ve çalışanların hata yapma payı vardır.
Üretim bandında herhangi bir aşamada aksaklık yaşanabilir.
Müşterileriniz hizmet ya da ürününüzden memnun kalmayabilir. Memnun kalınmadığında geri dönüşler olumsuz olacağından yorumlar kötü olup potansiyel müşterileri itebilir ya da tercih edilme oranınız düşebilir. Bu nedenle iyi planlanmış müşteri hizmetleri platformuna sahip olmalısınız.